backtotop

Home

ehrd06Lucidio, IT Management en Advies verheldert en werpt licht op informatietechnologie binnen gebruikersorganisaties. Lucidio zorgt voor een intensieve afstemming tussen IT-oplossingen en kernbehoeften van gebruikersorganisaties.

Lucidio opereert op het vlak van business information management, in de rol van informatiemanager of contractmanager, constant op zoek naar de match tussen behoeften van de business en de mogelijkheden uit de markt. Door extra te investeren in het voortraject van IT-initiatieven, worden financiële en organisatorische verrassingen geminimaliseerd. Lucidio, in de persoon van Tomas Brandt, geeft nieuwe IT-initiatieven een vliegende start. De startbaan ligt al klaar.

Door vele jaren ervaring bij de Rijksoverheid, beschikt Lucidio over ruime kennis op het gebied van systems engineering, Europese aanbestedingen, contractmanagement, projectmanagement en informatiemanagement.

Lucidio [‘luusidio] verhelderen, licht werpen.